ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ

15-พฤษภาคม-2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ  หมายเลขประจำตำแหน่ง S4240051 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดาวน์โหลดไฟล์