ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ

15-พฤษภาคม-2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์