ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ

23-พฤษภาคม-2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป หมายเลขประจำตำแหน่ง S4240051 สังกัดฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท 

ดาวน์โหลดไฟล์