ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

23-พฤษภาคม-2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก หมายเลขประจำตำแหน่ง S4240051  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท นั้น

ดาวน์โหลดไฟล์