โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความผูกพันธ์ในองค์กร

4-มิถุนายน-2567
uniserv cmu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความผูกพันธ์ในองค์กร"

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อการมีส่วนร่วมกับองค์กรตลอดจนความผูกพันกับองค์กร ช่วยเสริมสร้างให้พนักงานทำงานกับองค์กรได้อย่างมีความสุข และอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวขึ้น

UNISERV ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดประชุม/สัมมนา ทุกกิจกรรม ในปี 2567 ด้วยกลไก “Carbon Neutral Event” รับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

✅ ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/kGT22 </p>

      
    </div>
  </div>
  <hr>
  <div class=