ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริการวิชาการ

28-มิถุนายน-2567

ดาวน์โหลดไฟล์