ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก

28-มิถุนายน-2567

ดาวน์โหลดไฟล์