Uniserv CMU เข้าหารือร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ในโอกาสหาแนวทางจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานร่วมกัน

9-กรกฏาคม-2567
uniserv cmu

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักบริการวิชาการ นำโดย รศ. ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย คุณอรุณวรรณ รินเชื้อ หัวหน้างานการเงินการคลัง และพัสดุ หารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย คุณสุทารัตน์ สุดเขต รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานร่วมกัน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่