หลักสูตร : Strategic and Innovation Thinking workshop โครงการจุดชนวนความคิด ติดอาวุธบุคลากร สู่ความพร้อมการเป็นผู้บริหาร Prepare for Future Leaders (P

10-กรกฏาคม-2567
uniserv cmu

จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-11 ก.ค. 2567 เพื่อพัฒนาบทบาทของการเป็นผู้นำด้านการบริหารบุคลากร

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 UNISERV ตั้งเป้าชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดประชุม/สัมมนา ทุกกิจกรรม ในปี 2567 ด้วยกลไก “Carbon Neutral Event” รับรองโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/hozsv