สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

Seminar Room at Green Nimmam CMU Residence @UNISERV Chiang Mai University

SEMINAR ROOM Room size U SHAPE CLASS ROOM THEATRE DINNER
BUATONG (1st floor) 8*14 M 40 50 60 50
FAIKHAM (1st floor) 13*18 M 80 100 150 80
INTHANIN (1st floor) 18*21 M 150 200 250 180
THONGKHAW (2nd floor)
(1) THONGKHAW1
(2) THONGKHAW2
25*34 M
17*25 M
25*17M
300
40
40
500
200
250
700
250
300
400
200
200
Note : Flexible

ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1

BUATHONG ROOM 1st FLOOR (50 Maximum)

buathong1
buathong1
buathong1

ห้องประชุมฝ้ายคำ

FAI KHAM ROOM 1st FLOOR (120 Maximum)

faikham
faikham

ห้องประชุมอินทนิล

INTHANIN ROOM ON 1st FLOOR (200 Maximum)

INTHANIN ROOM

ห้องประชุมทองกวาว

THONGKHAW ROOM ON 2nd FLOOR (500 Maximum)

INTHANIN ROOM

THONGKHAW1 ROOM/THONGKHAW2 ROOM ON 2nd FLOOR (200 Maximum)

thongkwao
thongkwao

plan_saminar
plan_saminar
plan_saminar