รายละเอียดห้องประชุม UNISERV CMU

รายชื่อห้อง ขนาดห้อง จำนวนที่นั่งในรูปแบบ
U SHAPE
จำนวนที่นั่งในรูปแบบ
CLASS ROOM
จำนวนที่นั่งในรูปแบบ
THEATRE
จำนวนที่นั่งในรูปแบบ
DINNER
U-Spark (ชั้น1) - 10 - - -
บัวตอง (ชั้น1) 8*14 M 40 50 60 50
ฝ้ายคำ (ชั้น1) 13*18 M 80 100 150 80
อินทนิล (ชั้น1) 18*21 M 150 200 250 180
U-Space (ชั้น2) - 15 20 - -
ทองกวาว (ชั้น2)
(1) THONGKHAW1
(2) THONGKHAW2
25*34 M
17*25 M
25*17M
300
40
40
500
200
250
700
250
300
400
200
200

ห้องประชุม U-Spark ชั้น 1

U-Spark ROOM 1st FLOOR (10 Maximum)

uspark
uspark
uspark

ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1

BUATHONG ROOM 1st FLOOR (50 Maximum)

buathong1
buathong1
buathong1

ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น1

FAI KHAM ROOM 1st FLOOR (120 Maximum)

faikham
faikham

ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1

INTHANIN ROOM ON 1st FLOOR (200 Maximum)

Inthanin
Inthanin
Inthanin

ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2

THONGKHAW ROOM ON 2nd FLOOR (500 Maximum)

thongkhaw
thongkhaw
thongkhaw

ห้องย่อย ห้องประชุมทองกวาว1 และห้องประชุมทองกวาว2

THONGKHAW1 ROOM/THONGKHAW2 ROOM ON 2nd FLOOR (200 Maximum)

thongkhaw
faikham

plan_saminar
plan_saminar