สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร Mini Training Session

11-มีนาคม-2564

ดาวน์โหลดไฟล์