สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานส่งเสริมการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
Soft Skills Training ดาวน์โหลด
in-house course leaflet ดาวน์โหลด